ފުވައްމުލަކި މިވަގުތެ އެޑީފޭވޭނ ފިޔަވަޅޮތެއް
 • ހަވީރެ 4:00 އެން ފަތެހެ 4:00 ކަހަ، އެއްގަމި އުޅަނދޮ ދުއްވުމާ، މަގޮ މައްތަހަ އަދި އާންމު ތަންތަނަހަ މީހުން ނުކުތުން މަނާކެރުން

 • ޕާޓީތެއްކާ، ޙަފްލާތެއްކާ ރަސްމިއްޔާތުތެއް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުން

 • އެއް އަވަށެން އެނެއް އަވަށަހަ ގެއުން ހުއްޓާލުން

 • އެއްގޭން އެނެއް ގެށަ ޒިޔާރަތެކެރުން ހުއްޓާލުން

 • އެއްފަހަރާ 3 މީހުންނާށަ ގިނަމީހުން މަގޮމައްތަހަޔާ އާންމު ތަންތަނަހަ އެއްވުން ހުއްޓާލުން

 • ސެލޫންތެއްކާ، ޖިމްތެއްކާ، ބޮލްކޮށާ ތަންތަން ބަންދުކެރުން

 • ހުށިހައި ކުޅިވަރޮ ހަރަކާތްތެއްކާ ކަސްރަތި ހަރަކާތްތެއް ހުއްޓާލުން

 • ޓެކްސީ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތެކެން އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަހަ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

 • ޙޮޓަލް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކާބޯއެއްތެއްތެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންން ބަންދުކެރުން އަދި ދިނެންނޭ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް އެކަނި

 • ފަރުޟު ނަމާދަތެއްކާ ހުކުރު ނަމާދަ ޖަމާޢަތި ކެރުން ހުއްޓާލުން

 • ފިހާރަތެއްކާ ގާޑިޔާތެއް ބަންދުކެރުން އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް އެކަނި ދިނުން ހަވީރެ 18:00 ވެންދެކަހަ

 • ބިދޭސީން ކެރަމުންއޭ ހުށިހައި މަސައްކަތްތެއް ވަގުތީ ގޮތެން ހުއްޓާލުން (ކާއެއްތެތި ޑެލިވަރީ ކޯދޭ ބިދޭސީއުންނަ އީއޯސީއެން ހުއްދަ ނަގާގެން ޑެލިވަރީ ވެންނެން!